Stichting Museum De Turfschuur Kolhorn

Fiscaal nummer: 8133.48.675


Contactgegevens:
- Dhr. Chr. Wiedijk
- Dorpsstraat 92
- 1733 AP Nieuwe Niedorp
- Telefoon: 0226-411951
- e-mail: cwiedijk@stichtingmuseumkolhorn.nl


Bestuur:
- J.S. van Dijk, voorzitter
- A.Post, secretaris
- C. Wiedijk, penningmeester


Donaties zijn van harte welkom
- IBAN:
NL35ABNA 0842 8642 61
Beleidsplan/Doelstelling
Het verwerven, beheren, behouden en tentoonstellen van zaken met cultuurhistorische waarde afkomstig uit Kolhorn en omgeving en van zaken met betrekking tot het verleden en he-den van de waterstaatkundige situatie in Kolhorn en omgeving.
Het verwerven en tentoonstellen van schilderijen  en tekenin-gen van de uit Kolhorn afkomstige kunstschilder Dirk Breed.


Beloningsbeleid
Aan de leden van het bestuur worden géén vergoedingen betaald.


Verslag activiteiten:
In Museum De Turfschuur is alles te zien over de strijd van de  plaatselijke bevolking om het hoofd boven water te houden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de veranderingen in het landschap in Noord-Holland en West-Friesland in het bijzonder. In Erfgoedcentrum OpZeeLand zijn regionale archeologische vondsten te bewonderen uit de Groetpolder en de  ruilverkavelingen De Gouwe en De Schager-kogge en worden de  schilderijen van Dirk Breed uit de eigen collectie en die van regionale verzamelaars geëxposeerd.


Financiële verantwoording:
Financieel Verslag (bijlage)