Stichting Oud Kolhorn is in 1980 in het leven geroepen om het legaat te beheren dat mevrouw Rempt-Liefhebber, een geboren Kolhornse, bij haar overlijden naliet.
De stichting legt zich vooral toe op het verstrekken van subsidies als bijdrage in de kosten van de restauratie van panden gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht.
Stichting Varend Erfgoed Kolhorn is eigenaar en beheerder van de KH44, het enige Varend Monument van Kolhorn.
Vrijwilligers van de Stichting zorgen voor het onderhoud van deze unieke jol en houden haar in de vaart met het organiseren van zeiltochtjes met betalende passagiers.
Ned.Herv.Kerk. In oorsprong wellicht 15e eeuws, later gewijzigd met driezijdige sluiting en een noordelijke uitbouw; inwendig houten tongewelf. Koperen doopboog en doopbekkenhouder (1792). Eenklaviers orgel, dat in 1753 als gebruikt orgel door de Lutherse Gemeente te Purmerend werd aangekocht.
Kolhorn is een dorp in de Westfriese gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. Kolhorn wordt voor het eerst in 1288 genoemd. Het dorp Colhorn lag tot 1844 aan de Zuiderzee en was een vissersdorp.
(kolhorn digitaal)